Osaamisen ja oppimisen kehittäminen

Oppimisen palvelut

Me HCI:ssä olemme olleet mukana kehittämässä suomalaista verkko-oppimisen maailmaa sieltä historian alkuhavinoista, jolloin vielä puhuttiin etäoppimisesta ja yhteydet otettiin satelliittien kautta. Videoneukkarit ovat menneet ja taas tulleet näiden vuosien aikana ja etätyöstäkin on tullut oikeasti työnteon vaihtoehto.

Oppiminen on muuttunut monimuotoiseksi, eikä oikeastaan enää puhutakaan verkko-oppimisesta. Verkko-oppiminen on yksi oppimisen muoto, joka tukee kaikkiallista oppimista. Opimme kaikkialla omien kykyjemme ja mahdollisuuksiemme mukaan ja tätä prosessia voimme tukea erilaisin keinoin, verkonkin avulla.

Olemme viime vuosina keskittyneet erityisesti seuraaviin asioihin:

  • Laadun näkökulmiin oppimisessa ja erityisesti verkkokurssien tuotannossa (Laatukäsikirjat, sisällöntuotanto-oppaat jne.)
  • Koulutuksen pedagogisten toimintamallien kehittämiseen
  • Sosiaalisen median koulutuksiin (SoMe yritystoiminnassa, SoMe osana opetusta)
  • Verkkosisällöntuotantoon (sekä asiakkaan aineistoista että puhtaalta pöydältä)
  • Perehdytysaineistoihin
  • Työntekoon liittyvät tukiaineistoihin
  • Vertaisoppimisen mahdollistamiseen ja siihen liittyvien toimintamallien kehittämiseen
  • WOPPI-kampus verkko-oppimisympäristöön
Toki teemme verkkokurssien sparrauksia ja pidämme webinaareja ja luentoja aihemaailmaan liittyen.

Viime vuosina olemme erityisesti kouluttaneet suomalaisissa oppilaitoksissa opettajia tämän päivän digi-taitoihin OPHn rahoittamissa Open Päivitys -hankkeissa 2011-2014. Laatunäkökulmia olemme kehittäneet Suomen eOppimiskeskuksen vetämissä AVO-hankkeissa 2007-2014.

Älykkäät manuaalit ja ohjeistukset työnteon tukena

Yritysten ja organisaatioiden keskeisenä haasteena on tehostaa työntekijöidensä itsenäistä työskentelyä. Työntekijät joutuvat päivittäin etsimään isosta tietovarannosta tietoa yksittäisen työtehtävän suorittamisesta tai siihen liittyvästä dokumentaatiosta. HCI Productions Oy kehittämässä elektronisessa työnteon tukijärjestelmässä tuodaan yhteen näkymään kaikki työssä tarvittavat aineistot - samasta käyttöliittymästä työntekijä saa ohjeistuksen työhönsä, tarvittaessa tehtävän vaativan elektronisen koulutusaineiston sekä tehtävään liittyvät työvälineet kuten esim. dokumenttipohjat.

Järjestelmään voidaan liittää myös kehittämämme kyselyjärjestelmä, jolla voidaan varmistaa työntekijöiden osaaminen kokeen tms. avulla.

HCI Productions Oy:n kehittämiä älykkäitä manuaaleja on käytössä mm. Helsingin ja Vantaan kaupunkien ehkäisevässä päihdetyössä AUDIT-kyselyjen tukena.

Henkilöstön osaamiskartoituksen ja johtamisen työvälineet KOMPPI ja OSMA

Osaamisen kartoitttaminen ja kehittäminen sekä säännölliset kehitys- ja tuloskeskustelut ovat ajankohtaisia useissa yrityksissä ja organisaatioissa. Keskusteluissa vilahtelevat sanat työhyvinvointi, hyvien työntekijöiden pysyvyys, eläköityminen, töiden uudelleen järjesteleminen yms. KOMPPI (kompetenssien kartoitus- ja johtamisratkaisu) että OSMA (osaamismatriisi) tarjoavat tukevat työkalut tehokkaaseen osaamisen johtamisen.

Kokemusta näiden ratkaisujen tarjoamisesta sekä erilaisten kompetenssikarttojen rakentamisesta HCI Productions Oy:llä on sekä järjestö- että yritysmaailmasta.

© HCI Productions Oy