Rautaruukki Construction
Yhdessä TKK.n Koulutuskeskus Dipolin kanssa ja HCI Productions Oy teki Ruukki Constructionin projektijohtamisen koulutushankkeen, jossa TKK Dipoli vastasi yli kymmenessä Euroopan maassa tapahtuvasta projektijohtamisen koulutusohjelman toteutuksesta ja HCI Productions Oy toteutti Ruukki Constructionille verkkopohjaisen projektijohtamisen elektronisen työnteon tukijärjestelmän.

Työnteon tukijärjestelmässä yhdistetään samaan käyttäjän näkymään työssä tarvittava tieto, työssä tarvittava verkkokoulutus ja työssä tarvittavat elektroniset työkalut. Kyseinen järjestelmä toteutettiin yli kymmenellä kielellä ja se toimii osana Rautaruukin intranetiä.

”Olemme kehittäneet työnteon tukijärjestelmien mallia jo kymmenisen vuotta. Tässä hankkeessa pääsemme osoittamaan sen todellisen mahdollisuuden ja tehokkuuden nykyaikaisena päivittäisen työn tukena”, toteaa tuotantojohtaja Timo Jokela.


Verohallinto
Verohallinnossa on käytössä WOPPI-kampus-oppimisympäristö. WOPPIn kokonaispalvelu sisältää mahdollisuuden kouluttaa pienempiä nimettyjä koulutusryhmiä sekä avoimen aineisto-WOPPIn, jota kaikilla verohallintolaisilla on mahdollisuus käyttää työnteontukijärjestemänä. Aktiivisia woppaajia on kuukausitasolla toista tuhatta.

Lisäksi HCI Productions Oy on laatinut Verohallinnolle tuotantokäsikirjan ja osallistunut eri oppimateriaalin tuotannon ohjaamiseen sekä kirjoittanut oppijaksoja WOPPI-ympäristöön.


Ensto Oyj
HCI Productions Oy osallistuu Enston johtamiskoulutusken verkko-osioiden toteutukseen. Enston kansainvälisessä johtamiskoulutuksessa keskeinen osa taloushallinnon koulutuksesta toteutetaan verkkopohjaisena opiskeluna WOPPI-kampus-oppimisympäristössä. Perinteisen verkko-oppimisen materiaalien ohella HCI Productions Oy toteutti monia podcasting-haastatteluja ja podcasting-luentoja.

”Podcastingit antavat uudenlaisen mahdollisuuden verkkokoulutukseen. Perusajatuksenamme oli, että oppijat voivat halutessaan ladata näitä MP3-muotoisia podcastingeja mukaansa vaikkapa lenkkipolulle tai autossa kuunneltaviksi”, kertoo tutkimus- ja kehitysjohtaja Jani Fagerholm.


Työturvallisuuskeskus
HCI Productions Oy on toiminut pitkäaikaisesti yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa verkkopohjaisten tyky -sovellusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Työnopastuksen merkitys suomalaisilla työpaikoilla on ollut nopeasti kasvava. Haasteita luovat mm. nopeutuva tehtäväkierto ja kasvava väliaikaisen työvoiman käyttö. Työnopastuksessa on suuri joukko yleisiä piirteitä, mutta myös monia ammateittain eriytyviä piirteitä.

HCI Productions Oy toteutti Työturvallisuuskeskukselle pilottiprojektina oppimateriaalitietokannan, joka sisälsi työnopastukseen liittyviä johdantotekstejä, säädöksiä, kuvia ja piirroksia. Eri käyttäjät voivat toimia sovelluksessa pelkällä selaimella ja hakukoneen avulla he voivat tunnistaa haluamansa elementit (esimerkiksi hakusanoina "rakennustyö" ja "paloturvallisuus").

Työturvallisuuskeskukselle myöhemmin laatimamme verkkopohjainen tyky-sovellus on "toisen polven" tyky-sovellus. TTK:n tyky-sovellus perustuu ennen kaikkea yhteiselle tekemiselle - siksi sovellukseen on kehitetty erilaisia toimintatiloja käyttäjille (esimerkiksi tiimityötilat raportteineen). Myös tässä sovelluksessa keskeinen asia on toimijoiden erilaisten roolien hahmottaminen ja vastaavasti heille omien näkymien generoiminen. HCI Productions on toteuttanut Työturvallisuuskeskukselle myös verkkopohjaisen "Päihdetimantti" -sovelluksen, joka tarjoaa työpaikoilla päihdevalistuksesta tekeville työkalupakin esim. verkkopohjaisten kyselyjen ja muiden toimintaa tehostavien työvaiheiden suorittamiseen.

© HCI Productions Oy