Työhyvinvointikyselyllä kehittäminen alkuun!

Kuinka liikkeelle?

Työhyvinvointikyselyn perustana on Työterveyslaitoksen kehittämä työyhteisöindeksi, jossa 18 pelkistettyä kysymystä mittaa sekä työyhteisön toimivuutta että yksilövoimavaroja. Kysely tuottaa organisaation johdolle tietoa organisaation toimivuudesta ja myös koko henkilöstölle kokonaiskuvan työyhteisön tilasta. Kokemuksemme mukaan työhyvinvointikyselyjen säännöllinen toteutus (esimerkiksi joka toinen vuosi) antaa organisaatiolle hyvän yleiskuvan työyhteisön toimivuudesta sekä eri yksilöiden omista voimavaroista ja niiden käytöstä.

Työhyvinvointikyselyn perusteella muodostetaan ns. työyhteisöindeksi, jonka maksimipistemäärä on 100 pistettä – enintään 50 pistettä muodostuu työyhteisön toimivuutta käsittelevistä kysymyksistä ja enintään 50 pistettä muodostuu yksilövoimavaroja käsittelevistä kysymyksistä.

Vastaajat voidaan jaotella työtehtävien mukaan viiteryhmiin esimerkiksi johto, eri opettajaryhmät sekä tukihenkilöstö. Eri viiteryhmien käyttö antaa mahdollisuuden myös eri ryhmien keskinäiseen vertailuun.

Kuinka tulokset käydään läpi?

Tulokset on aina hyvä purkaa työntekijöiden kanssa ja yhdessä pohtia kuinka esiin tulleita asioita voidaan kehittää ja parantaa.

Kuinka nopeasti saadaan kysely liikkeelle?


HCI Productions Oy on toteuttanut työhyvinvointikyselyjä jo yli 10 vuotta. Kyselyn käynnistäminen voidaan tehdä nopeasti, heti kun vastaajien yhteystiedot sekä viiteryhmät on saatu. Nopeimmillaan siis ihan hetkessä,
Lisätietoja työhyvinvointikyselyistä saat Amalta (ama.auvinen@hci.fi) puh: 040-5125725.

© HCI Productions Oy