Autoalan Keskusliitto ry
Autoalan Keskusliitto ry on HCI Productions Oy:n eräs pitkäaikaisimmista asiakkaista. Olemme toteuttaneet heille autoalan palkkatietojenkeruun sekä useita muita kyselyjä. Kyselyjen lisäksi ylläpidämme ja kehitämme mm. AKL:n jäsentietojärjestelmää.


Maatalousyrittäjien eläkelaitos
HCI Productions Oy on toteuttanut Maatalousyrittäjien Eläkelaitokselle (Mela) selainkäyttöisen Lotus Domino -pohjaisen tilastotietojen julkaisujärjestelmän. Järjestelmään kerätään luku- ja euromäärätietoja Melan toimialaan kuuluvista työeläke-, luopumiseläke- ja tapaturma-asioista yksittäisen kunnan, siihen liittyvän lähialueen ja koko maan tasolla.

Melan ja HCI Productionsin välisessä työnjaossa HCIP vastaa järjestelmän isännoinnistä omilla palvelimillaan ja Mela puolestaan tuottaa ja päivittää itsenäisesti tiedot järjestelmään Lotus Notesin avulla. Järjestelmän ylläpitotyökalujen avulla on mahdollista päivittää yli tuhannen tilastosivun sisällöt yhdellä kertaa. HCI Productionsin palveluun sisältyy myös yksityiskohtainen raportointi sivuilla käynneistä.

Järjestelmä on käytettävissä osoitteessa: http://www.hci.fi/mela/tilastot.nsf


Medix Laboratoriot Oy
"Medix Laboratoriot Oy on johtava yksityinen kliininen laboratorio Suomessa. Laboratorion toiminnan tehokkuus perustuu paljolti tietotekniikan osaavaan hyödyntämiseen niin pyyntö/vastausliikenteessä asiakkaille kuin tuotantojärjestelmissä.

Sisäistä palvelua varten olemme toteuttaneet yhteistyössä HCI Productionsin kanssa Omaverkko -intranetjärjestelmän, joka sisältää kaikki keskeiset ohjeistukset ja tukipalvelut akkreditoituun laboratorioon. Järjestelmä toteutettiin Medixissä tehdyn perusmäärittelyn pohjalta. Intranet yhdessä tuotanto- ja talousjärjestelmien kanssa muodostaa yrityksen perusjärjestelmien rungon. HCI Productions toteutti järjestelmän teknisesti avaimet käteen periaatteella. Omaverkkoa on täydennetty keskeisillä rekistereillä kuten tuotekuvaukset, josta on rakennettu mm. Laboratoriokäsikirjan julkaisujärjestelmä painotaloa tai sähköistä julkaisua varten ja Internet kotisivujen päivityslinkki. Intranetissä sijaitsevat asiakasrekisteri ja tuoterekisteri on liitetty aiemmin toteutettuun Medix-tarjousjärjestelmään, jonka jatkokehitystyöhön HCI Productions on myös osallistunut."

- Kiteyttää Medix Laboratoriot Oy:n tietohallintopäällikkö, CIO Raimo Larkoniemi.


Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen CIMOn (Centre for International Mobility) tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, kulttuurin ja työelämän alueilla sekä nuorison keskuudessa. Lisäksi CIMO edesauttaa suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin opetusta ulkomailla.

CIMO hallinnoi stipendi- ja vaihto-ohjelmia ja vastaa useiden Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta. CIMO tukee kansainvälistymistä koulutuksen, tiedotuksen, neuvonnan ja julkaisujen avulla sekä markkinoi suomalaista koulutusta ulkomailla.

HCI Productions on toteuttanut CIMO:lle operatiivisen tiedonkeruujärjestelmän. Järjestelmä toimii HCI Productions palvelimella ja siihen on käyttöoikeudet kaikilla CIMOn tärkeimpien sidosryhmien edustajilla (opistot, korkeakoulut ym. oppilaitokset). Työnjaollisesti kansainvälistä opiskelijavaihtoa koskevat tiedot syötetään järjestelmään oppilaitosten toimesta. Tietojen pohjalta HCI productions muodostaa tilastot sekä niiden graafiset esitykset ja CIMO huolehtii tietojen raportoinnista edelleen tekstimuotoisena.
© HCI Productions Oy