Hankkeet

HCI Productions Oy osallistuu säännöllisesti sekä kansallisiin että kansainvälisiin hankkeisiin. Tällä hetkellä meillä on käynnissä seuraavat projektit:

Open Päivitys (2011->)

Open Päivityksessä HCI Productions Oy toimii koulutus- ja arviointitiimien jäsenenä sekä kouluttaa opettajia tieto- ja viestintäteknikaan pedagogisessa käytössä.

CPDLab -koulutukset kuuluvat Open Päivitys 4 -koulutuskokonaisuuksiin. Tällä hankekaudella (2013-2014) CPDLab-kokonaisuuksista toteutetaan Valkotauluihin ja Digitaaliseen turvallisuuteen liitttyvät koulutukset.

Open Päivitys 3 -koulutukset muodostuu neljästä lähipäivästä, vertaistyöstä ja omasta kehitystehtävästä. Koulutusten aikana opettajat kehittivät ja kokeilivat lukuisia ideoita TVT:n opetuskäytöstä ja kirjasivat ideansa LeMill-palveluun.

Hanke on OPHn rahoittama ja lisätietoja tietoja hankkeesta saat Open Päivityksen blogista.

Aikaisempia hankkeitamme

QMPP - Quality management for Peer Production of eLearning

QMPP-hankessa HCI Productions Oy johtaa eurooppalaista konsortiota, joka pilottien avulla tutkii vertaistuotannossa käytettyjä laatumekanismeja. Projektin tarkoituksena on kiihdyttää vertaistuotetun eOppimiaineiston luontia tarjoamalla sitä varten laadunhallinta menetelmää. Tämän tarkoituksena on myös tukea eOppijoiden roolin muutosta passiivisesta aineiston vastaanottajasta aktiiviseksi tuottajaksi heidän erityisalallaan.

Projektin erityinen tarkoitus on kehittää eheä lähestymistapa ja metodologia kuinka järjestää ja tukea vertaistuotetun aineiston laadunhallintaprosessia. Projekti ei ota kantaan käytettyihin eOppimisen työkaluihin, mutta kehittää ja käyttöönottaa systemaattisen laadunhallinta prosessin.

Hanke on komission Leonardo da Vinci / Lifelong Learning -ohjelman rahoittama ja lisätietoja tietoja hankkeesta saat QMPP-projektin www-sivuilta.

AVO - Avoimet verkostot oppimiseen

Tässä Suomen eOppimiskeskuksen hallinnoimassa projektissa HCI Productions Oy kehittää projektissa mukana olevien toimijoiden vertaistuottamisen ja sosiaalisen median työtapojen laatuosaamista. Hanke on käynnistynyt syksyllä 2008 ja sen on rahoittanut Lapin lääninhallituksen sivistysosasto (ESR).

Lisätietoja tietoja hankkeesta saat AVO-hankkeen www-sivuilta.

MVSP - Multilingual Virtual Simulated Patient

MVSP-hankessa kehitetään virtuaalipotilas, jonka avulla lääkäriopiskelijat opettelevat tekemään diagnoosin. Hanke on espanjalaisen IAVANTE-yliopiston johtama ja HCI Productions Oyn rooli on konsultoida kulttuuristen erojen vaikutuksesta virtuaalipotilaan tietoteknisessä kehityksessä. Hanke on komission Leonardo da Vinci / Lifelong Learning -ohjelman rahoittama.

CONSEDE - Content Creation Excellence through Dialogue in Education

Hankkeessa kehitettiin vertaistuotetun aineiston laatukehys dialogin avulla. Hanke oli komission rahoittama.

Lisätietoja tietoja hankkeesta saat hankkeen www-sivuilta.

© HCI Productions Oy