Tiedonkeruu, kyselyt ja raportoinnit

Yrityksissä on runsaasti tilanteita, joissa toiminnan kannalta oleellista tietoa haetaan erilaisilla tiedonkeruun metodeilla. Kyselyt koskevat muun muassa asiakastyytyväisyyttä, projektein onnistumista, yrityksen ilmapiiriä, tasa-arvoa, palkkoja tai työvaatetusta.

Asiakkaan tarpeen mukaan tilannetta voidaan lähestyä useasta eri näkökulmasta.

Asiakas haluaa toteuttaa esimerkiksi kompetenssi- tai työilmapiirikartoituksen. - HCI Productions Oy:llä on valmis kyselyvalikoima, josta asiakas voi valita tarvitsemansa palvelun. Tarjoamme tämän palvelun avaimet käteen -periaatteella.

Asiakkaalla on valmiit kysymykset. - HCI Productions Oy toteuttaa koko kyselyketjun alusta loppuun. Toteutus sisältää www-pohjaisen lomakkeiston kehittämisen, kyselyn suorittamisen halutulle kohderyhmälle, muistutusten lähettämisen ja tulosten yhteenvedon sekä tietysti koko järjestelmän hosting-palvelun.

Asiakkaalla on valmiina paperinen kysymyslomakkeisto - Asiakas lähettää lomakkeiston haluamalleen kohdejoukolle. HCI muuntaa vastaukset sähköiseen muotoon ja toimittaa vastaukset asiakkaalle. Palvelu voi sisältää myöskin yhteenvetoraporttien luomisen asiakkaan toiveen mukaisesti.

Asiakas toteuttaa usein kyselyjä ja haluaa käyttöönsä oman kyselytyökalun, jolla kyselyt voidaan suorittaa. - HCI Productions Oy on kehittänyt kyselytyökalun, joka voidaan räätälöidä asiakkaan käyttöön avaimet käteen -mallin mukaisesti.

Olemme toteuttaneet mittavia kyselyjä vuosikymmenen ajan mm. Autoalan keskusliitolle sekä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:lle.

© HCI Productions Oy